Yatzy säännöt

Yatzy on suosittu noppapeli, joka muistuttaa hieman pokeria, mutta sitä pelataan viidellä nopalla. Yatzya ei yleensä luokitella vaikeimpien pelien joukkoon sääntöjen suhteen. Se on itse asiassa melko yksinkertainen ja suoraviivainen peli, jonka oppii nopeasti.

Miten Yatzya pelataan?

 

Yatzya pelataan viidellä nopalla, ja tavoitteena on saada erilaisia noppayhdistelmiä, kuten kolmosia, nelosia, suoria ja Yatzeja (viisi samaa numeroa). Pelaaja heittää noppia enintään kolme kertaa per vuoro, valiten jokaisen heiton jälkeen, mihin lomakkeen kohtaan hän käyttää heittämänsä yhdistelmän. Oikean valinnan tekeminen on olennainen osa peliä; täyttämällä lomaketta tietyllä tavalla voi ansaita isot bonuspisteet. Lue yatzy bonuksesta täällä.

 

Säännöt lyhyesti

 

Vaikka säännöt ovat yksinkertaiset, pelissä on paljon strategisia valintoja, kuten mitkä nopat kannattaa pitää ja mitkä heittää uudelleen. Pelaajan täytyy miettiä, mihin kohtaan tulos kannattaa kirjata, jotta saisi mahdollisimman paljon pisteitä.

 

Pelaajan tehtävänä on siis kerätä tiettyjä yhdistelmiä, kuten pareja, suoria ja muita, heittämällä viittä noppaa ja valitsemalla niistä sopivat yhdistelmät. Yatzy, pelin harvinaisin mutta arvokkain yhdistelmä, saavutetaan silloin, kun kaikki viisi noppaa näyttävät samaa silmälukua. Yatzyn saaminen on pelaajalle tavoiteltava tilanne, sillä se tuo kerralla suuren määrän pisteitä ja voi myös usein ratkaista pelin voiton. Koska Yatzyn saaminen on kuitenkin niin harvinainen tilanne, pelaajien täytyy keskittyä keräämään parhaansa mukaan myös muita hyviä yhdistelmiä parhaassa mahdollisessa järjestyksessä.

 

Pelin kulku ja tavoite

 

Yatzyn tavoitteena on siis kerätä eniten pisteitä saamalla ja muodostamalla erilaisia noppayhdistelmiä. Pelaajat päättävät yhdessä, kuka pelin aloittaa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi heittämällä noppia ja katsomalla, kuka saa suurimman tuloksen. Tämän jälkeen kukin heittää aloittajan jälkeen aina vuorollaan viittä noppaa. Jokainen voi heittää omalla vuorollaan maksimissaan kolme kertaa. Ensimmäisen ja toisen heiton jälkeen on mahdollista lukita jokin tai jotkut viidestä nopasta, jos ajattelee, että ne sopisivat hyvin johonkin tiettyyn yhdistelmään. Lukitsemisen jälkeen loput nopat heitetään uudelleen.

 

Peli päättyy, kun kaikki pelaajat ovat täyttäneet kaikki mahdolliset yhdistelmät omille riveilleen pelilomakkeessaan. Eniten pisteitä saanut pelaaja voittaa.

 

Yatzy yhdistelmät

 

Yhdistelmillä tarkoitetaan Yatzyssa tiettyjä noppien tuloksia. Kukin yhdistelmä tuottaa tietyn määrän pisteitä. Yhdistelmiä voivat olla esimerkiksi kolmoset (kolme samaa numeroa), neloset (neljä samaa numeroa), täyskäsi (kolme samaa ja kaksi samaa) ja suorat (neljä tai viisi peräkkäistä numeroa).

 

Yatzy taulukko

 

Yhdistelmät kirjataan pelilomakkeeseen, jota kutsutaan taulukoksi. Jokaiselle yhdistelmälle on taulukossa oma rivinsä. Taulukko auttaa myös seuraamaan pelin etenemistä, ja lopussa verrataan pelaajien tuloksia taulukossa. Taulukossa on kaksi osaa, ylä- ja alaosa.

 

Yatzy taulukon yläosa:

 

 • Ykköset: 1–5 kappaletta ykkösiä
 • Kakkoset: 1–5 kappaletta kakkosia
 • Kolmoset: 1–5 kappaletta kolmosia
 • Neloset: 1–5 kappaletta nelosia
 • Viitoset: 1–5 kappaletta viitosia
 • Kuutoset: 1–5 kappaletta kuutosia

 

Yatzy taulukon alaosa:

 

 • Yksi pari: kaksi kappaletta samaa nopan silmälukua
 • Kaksi paria: kaksi paria eri silmäluvuilla
 • Kolmoisluku: kolmessa nopassa sama nopan silmäluku
 • Nelosluku: neljässä nopassa sama silmäluku
 • Pieni suora: viidessä nopassa luvut 1+2+3+4+5
 • Suuri suora: viidessä nopassa luvut 2+3+4+5+6
 • Täyskäsi: yksi pari ja yksi kolmoisluku
 • Sattuma: silmälukujen yhteissumma
 • Yatzy: viidessä nopassa kaikissa sama silmäluku

 

Yatzy säännöt

Sudenkuopat Yatzy säännöissä

 

Pelaajan täytyy aina miettiä, mihin kohtaan tulos kannattaa kirjata, jotta saisi mahdollisimman paljon pisteitä. Tämä vaatii jonkin verran taktista ajattelua. Koko ajan pitää olla myös tarkkana muiden edistymisen suhteen.

 

Myös alaosan ja yläosan kanssa pitää osata taktikoida. Yläosasta saatava bonus (yleensä 50 pistettä) vaatii vähintään 63 pisteen saamista yläosan kategorioista. Jos tätä pistemäärää ei saavuta, menettää bonuksen, vaikka yläosan yhteissumma olisikin lähellä 63 pistettä.

 

Pistekortti

 

Pistekortti ja taulukko viittaavat Yatzyssa samaan asiaan. Ne molemmat tarkoittavat pelilomaketta, johon tuloksia kirjataan. Tämä lomake siis sisältää erilaisia kategorioita ja sarakkeita, joiden täyttöjärjestys on keskeinen osa pelin strategiaa.

 

Voittaminen Yatzy säännöissä

 

Se pelaaja, kuka täyttää kategoriansa taitavasti ja saa siten kokoon eniten pisteitä, nousee lopulta voittajaksi Yatzyssa. Hyvä pelistrategia auttaa menestyksen ja voiton saavuttamisessa. Jokaisella pelaajalla on mahdollisuus voittaa, kunhan säännöt ovat ensin hyvin hallussa.

 

Pisteytyksen ymmärtäminen

 

Pistelaskun sisäistäminen on oleellista Yatzyssa. Kun tietää, mitkä yhdistelmät ovat arvokkaimpia ja milloin on paras aika kirjata tulokset tiettyihin kategorioihin, pystyy maksimoimaan pisteensä ja pelaamaan kuin mestari. Pisteiksi lasketaan aina valitun yhdistelmän silmälukujen summa yhteen.

On muistettava myös se, että jos pelaaja ei saa sellaista yhdistelmää, jonka voisi kirjata pistekortin johonkin kohtaan, merkitään nolla pistettä pelaajan valitsemaan kohtaan.

 

Yatzy säännöt 5 noppaa

 

Viisi noppaa on se, mikä tekee Yatzysta kiinnostavan. Viidellä nopalla avautuu mahdollisuuksia erilaisten yhdistelmien muodostamiseen. Pelissä voi kehitellä monipuolisia strategioita siihen, millä tyylillä pistetaulukko kannattaa täyttää. Jokainen heitto voi johtaa monenlaisiin tuloksiin. Koskaan ei voi tietää, mitä lukuja nopista tulee itselle ja muille pelaajille. Pelin kulun odottamattomat käänteet ja sattuman elementti yhdistettynä taitavaan taktikointiin tekevät Yatzysta pelin, jota jaksaa pelata vuodesta toiseen.

 

UKK

 

Mikä on Yatzyn maksimi?

 

Yatzyn maksimi saavutetaan tilanteessa, jossa pelaaja onnistuu saamaan täydet pisteet kaikista mahdollisista kategorioista sekä ylä- että alaosassa. Yatzyn maksimipistemäärä on 374 pistettä. Tämä on kuitenkin erittäin harvinaista ja vaatii pelaajalta taitoa ja myös onnea.

 

Mitä Yatzy tarkoittaa?

 

Yatzy on viiden nopan noppapeli. Se on saanut nimensä samannimisen nopan silmälukujen yhdistelmän mukaan. Yatzy on siis viiden saman silmäluvun yhdistelmä nopissa. Tämä on pelin arvokkain yhdistelmä.

 

Mikä todennäköisyys on heittää Yatzy?

Todennäköisyys saada Yatzy yhdellä heitolla on hyvin epätodennäköistä. Erään kaavan mukaan todennäköisyys siihen olisi vain yksi mahdollisuus 1296:sta.